Uw veiligheid onze zorg

Brandwachten.

Wij leveren voor preventieve werkzaamheden en bij calamiteiten brandwachten.

Te denken valt aan;

  • Preventie bij evenementen.
  • Uitval/onderhoud brandmeldcentrale.
  • Brandgevaarlijke werkzaamheden.

Al onze brandwachten zijn minimaal rijksgediplomeerd brandwacht / manschap A en staan 24/7 voor u klaar.
Tevens hebben al onze brandwachten aanvullende diploma’s/certificaten zoals VCA, Gasmeten (Nogepa 1.4 & 0.8), EHBO.

Wilt u meer weten over brandwachten huren/detacheren?

Neem dan direct contact met ons op.

Mangatwachten.

Mangatwachten.

Dagelijks werken veel mensen in een besloten ruimte; een werkomgeving waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging.
Een mangatwacht zorgt in zo’n ruimte voor de veiligheid. De mangatwacht houdt de wacht bij de entrée, registreert wie er naar binnen en naar buiten gaan en zorgt actief voor de veiligheid van de personen die zich in de besloten ruimte bevinden. Deze wacht is ook degene die in geval van nood anderen kan waarschuwen.

Al onze mangatwachten zijn minimaal in het bezit van het certificaat mangatwacht veelal in combinatie met het rijksdiploma brandwacht / manschap A en staan 24/7 voor u klaar.
Tevens hebben al onze mangatwachten aanvullende diploma’s/certificaten zoals VCA, Gasmeten (Nogepa 1.4 & 0.8), EHBO.

Wilt u meer weten over mangatwachten huren/detacheren?

Neem dan direct contact met ons op.