Nieuws!

Nieuw bij Stalo Safety!

Omdat veel bedrijven/organisaties momenteel erg huiverig zijn om de BHV opleidingen weer te gaan opstarten is het online leren een oplossing en zo kunt u toch de certificering regelen.
Het is bij Stalo Safety mogelijk om alle theorie lessen online te volgen vanaf iedere locatie en op ieder tijdstip dat u wenst.

Hoe gaat dat in zijn werk met een BHV opleiding?

BHV Opleidingen

Elk bedrijf is verplicht BHV’ers in het personeelsbestand te hebben, maar wat is een BHV’er eigenlijk? BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV’er is een werknemer die een cursus BHV heeft voltooid en ingezet kan worden als de gezondheid of veiligheid van werknemers in het geding is. De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie en zijn als eerste ter plaatse in geval van nood

VCA

VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken op plaatsen met grote risico’s. Door het volgen van een VCA cursus kan een werknemer aantonen dat hij over de juiste kennis beschikt van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast kan een onderneming ook VCA gecertificeerd worden. Een VCA gecertificeerde onderneming kan aantonen dat voldaan wordt aan verplichtingen uit de Arbowet.  Het uiteindelijke doel van de VCA  is het verhogen van de veiligheid en het terugdringen van het aantal ongevallen.

EHBO

EHBO cursus: weet wat u moet doen als het er echt om gaat!

Schrijf u nu in voor een EHBO cursus. In drie dagen tijd helpen gespecialiseerde instructeurs u bij het behalen van uw diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Tijdens de EHBO cursus leert u om de noodzakelijke eerste hulp te verlenen, al dan niet in afwachting van professionele hulp. Denk hierbij aan het verlenen van eerste hulp in levensbedreigende situaties maar ook aan het verlenen van hulp bij eenvoudige letsels.

Adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

De opleiding is bestemd voor bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben en daarbij gebruik maken van adembescherming.

Beheerder brandmeldinstalatie

De cursus is bedoeld voor medewerkers in bedrijven en instellingen die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.
Ook personen die op basis van (sub)contracting dit beheer verrichten, kunnen door middel van deze cursus de voor de Beheerder Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties noodzakelijke kennis verwerven.